Mærkesager og indsatsområder

Jeg er engageret og har indsigten/viden i netop de 3 områder, der relaterer til, hvad jeg løbende i mit arbejdsliv har beskæftiget mig med. Jeg er kreativ tænkende og "læser" loven om områderne på den måde, at det der ikke er beskrevet er "en ny mulighed". Jeg har i en del af mine job med børn/unge stået i spidsen for at gøre en indsats omkring det forebyggende område, som man først nu er begyndt at "tænke" på, men tøver med at gennemføre. En stemme op Eric Steffensen er en garanti for "fornyelse".  


Følgende vil have stor prioritet i min indsats i det kommende byråd:

Børn, unge og uddannelse:

 • Børne- og institutionsområdet skal have ro de næste 4 år, uanset børnetal.
 • Veluddannede pædagoger og lærere.
 • Fokus på et forsvarligt/forpligtende forældresamarbejde.
 • Tidligt forebyggende indsats.

Ældre og sundhed:

 • Tryghed og tillid (særlig indsats for demente).
 • Respekt og værdighed.
 • Udvikling af ældreområdet (teknik og personale).
 • Nye plejehjemspladser, når behovet opstår.
 • Gratis buskort (næsten) til alle over 65 år - årlig betaling 500 kroner.

Beskæftigelse:

 • Landdistrikterne og øerne skal udvikles til attraktive områder for bosætning og erhverv.
 • Turismeerhvervet skal udvikles endnu mere.
 • Der skal skabes bedre rammer for selvstændige/iværksættere, mindre bureaukrati.


Borger- og brugervenlig administration
Borgerinddragelse
Attraktive fritids- og kulturtilbud